www.geenwindmolenshier.nl is oplettend, argwanend, en zeer standvastig.

Onlangs heeft een agrariër in de buurt bezoek gehad van een medewerker van Pure Energie. De gestelde vraag hoef ik hier niet te herhalen. Gelukkig is de meneer is met lege handen huiswaarts gekeerd. Om de mening van de buurt nogmaals op te frissen bij onze overheden, hebben we ons spandoek op het door de mijnheer van Pure Energie voorgestelde perceel geplaatst.  Met dank aan de betreffende agrariër.

Na de gemeente Montferland gaat De Oude IJsselstreek nu ook een kansenkaart maken. U begrijpt dat GeenWindmolensHier dit zeer kritisch en nauwlettend volgt.

Update: De gemeente Oude IJsselstreek lijkt het gebied nabij de gemeente Doetinchem, en met name in het voormalig zoekgebied van het Waterschap, als waardevol landschap te zien. Wel kansgebied voor windmolens of zonnevelden ten zuid-westen van de Slingerparallel/Warmseweg. De reeds aanwezige bio-installatie van het Waterschap is wel ingetekend. Minpuntje is dat het daar gewonnen gas altijd nog met grote regelmaat afgefakkeld wordt.  

We hebben met meerdere kernleden van GeenWindmolensHier zitting (gehad) in de werkgroepen Doetinchem-Duurzaam. Heel boeiend maar soms ook erg frustrerend hoe bebouwde-kom-bewoners denken over de buitengebieden te mogen regeren. En de mega-naïviteit waarmee men oplossingen denkt te kunnen realiseren. Men denkt dat buitengebied bewoners blij worden van de komst van windmolens. Hoe onwerelds kun je zijn. 

 

Laat onze buitengebieden niet het afvalputje van de wens tot duurzaamheid worden!

We hebben aangegeven dat Doetinchem stelling moet nemen ten aanzien van de milieuramp welke zich in China in de neodymium-mijnen. Als Doetinchem windmolens wil toestaan moeten ze zich openlijk uitspreken dat ze deelgenoot van deze natuurramp worden.

Zie ook het gezondheidsprobleem beschreven in Medisch Contact week 12 – 2018. (scans staan hieronder) Bepaald geen boulevardblad. Wil Doetinchem windmolens toestaan kunnen ze beter gelijk beginnen een fonds op te richten van waaruit ze straks de gezondheidsclaims gaan betalen.

Uiteraard is ook deze inbreng niet meer terug te vinden in het conceptplan. Hoe naïef kun je zijn?

Op verzoek van de gemeente nog geen publicatie van het rapport op deze site. Waarschijnlijk zijn ze bang dat alle buitengebied bewoners zich vroegtijdig gaan organiseren.

Het team van geenwindmolenshier is erbij en waakt voor uw nachtrust. Ook denkt het team mee over een duurzame invulling van de energiebehoefte, maar wel op een wijze welke geen (geluids)overlast veroorzaakt.

Geluidshinder binnen de ‘norm’ is ook geluidshinder!  En als er eenmaal molens staan, krijg je ze niet meer weg.  

De overlast en het geluid? Hoe ga je dat meten? Je gaat dus aan het korte eind trekken! En de molenbazen gaan genieten van de subsidie en winst over de rug van úw nachtrust.

Dus voorkomen is beter dan genezen!

Uit ervaring weten we dat meer dan 75% van de bevolking tegen windmolens is. Lijkt veel, maar men komt pas “uit de kast” als er vlak bij je woonomgeving molens dreigen. (Nu is het nog een beetje “not-done” om je tegen molens te keren.) Lees het draagvlakonderzoek op deze site er maar op na. Probeer maar een een politieke partij te vinden die openlijk tegen molens is… (Hoezo? Politiek een afspiegeling van de bevolking?)

Deze site is een initiatief van een groep buurtbewoners welke allen het milieu en de natuur een warm hart toedragen. Echter, de 400 meter norm voor de afstand van windmolen tot woning vinden zij onacceptabel. Dat moet, net als in de rest van Europa, minimaal het dubbele zijn. We zijn dus echt niet per definitie tegen windmolens……

Doordat wij geconfronteerd werden met molenplannen op minder dan 500 meter van onze woningen, zijn we ons in de voor- en tegens gaan verdiepen. Lees op de site ons verhaal…..

Maar eerst weer een uitspraak van de “Raad van de Staat” waarbij aan iedere vorm van bezwaar door omwonenden voorbij is gegaan. Let vooral op de reactie’s welke op Facebook eronder gezet zijn. Dit gaat op het “ondergrondse” windmolen verzet uit het noorden van het land lijken. Is dit nu wat de heren (M/V) politici dan willen? De “Raad van de Staat” veroorzaakt dit zelf!


Na de derde vraag aan De Gelderlander wanneer we het voorgenoemde “eigen” verhaal” mogen verwachten kwam een verwijzing naar de kleine samenvatting van het artikel in Medisch Contact welk de Gelderlander op 13 april 2018 geplaatst heeft. Zie bovenstaand groene kader. 

———————–

Op donderdagavond 2 augustus 2018 een avond bijgewoond van de stichting “Behoud Kemenade en Waalse Water”. (Platweg gezegd, onze achtertuin.) Buiten enkele andere interessante onderwerpen stond energie prominent op de agenda. Zelfs zonder discussie was één punt heel duidelijk: wel duurzaam, maar absoluut géén windmolens tussen Doetinchem en Etten. Ook hiervoor gaan we de druk op de gemeente Oude IJsselstreek opvoeren. 

Mensen van de Stichting Behoud Kemenade en Waalse Water, dank dat wij aanwezig mochten zijn.

 

Op maandagavond 8 januari 2018 een goed gesprek met de mensen achter Tegenwind(molens) uit Netterden gehad. Het dorp dreigt aan drie zijden ingesloten te worden door windmolens. Dit ondanks toezeggingen van lokale bestuurders dat er geen derde windpark bij Netterden zou komen. (eenmaal op Duits grondgebied, eenmaal richting Azewijn) Ook hier weer een lange avond, veel koffie en frustraties (over lokaal bestuur).
Mensen van Tegenwind, dank voor jullie uitnodiging.

 

Op disnsdagavond 25 juli 2017 een kennisuitwisseling gehad met enkele leden van de stichting Wind Van Voren uit Barendrecht. Nuttig, leerzaam en inspirerend. Twee gezamelijke belangen, verschillende situaties en een andere wijze van aanpak. Maar ook veel overeenkomsten. We hebben nu al veel van elkaar geleerd. En dat in slechts twee en een half uur…. Het gesprek was zo boeiend dat de koffie koud werd. Hier zal het vast niet bij blijven.
Stichting Wind van Voren, dank voor jullie komst.

Een rekensom…

Een onbegonnen droom:
7.500.000 Huishoudens in Nederland gebruiken 3.500 kWh/jr gemiddeld.
Dat is 26.250.000.000 kwh/jr totaal consumenten electra verbruik.
Het consumenten electra verbruik is slechts 5% van de totale Nederlandse energiebehoefte. (bron CBS)
26.250.000.000 kwh/jr x 20 = 525.000.000.000 kWh/jr totaal energieverbruik in Nederland. Olie, gas, electra voor consument, industrie, land- en tuinbouw en transport.
Een moderne 3MW windmolen levert effectief 6.600.000 kWh/jr.
525.000.000.000kWh/jr gedeeld door 6.600.000kWh/jr = 79.545 windmolens nodig.
Nederland is groot 33.687 km2. 79.545 Windmolens gedeeld door 33.687 km2 is 2.36 windmolen per km2.
Daar gaan de bebouwde regio’s, de laagvlieg gebieden, de radargebieden, de infrastructuur en de natuurgebieden nog weer van af……
En niet te vergeten het enorme transportverlies van electriciteit.
Droom lekker verder…..

Waterschap gaat voor biogas, zonne- en windenergie: Algemeen bestuur besluit: Windmolens in Duiven en Zutphen, alternatieven voor Etten (lees Doetinchem) en Olburgen.

Dat is het goede nieuws waarvoor wij, èn de Ettense Horizonstrijders, meer dan een half jaar met lijf en leden, met hart en ziel, en dag en nacht voor gestreden hebben. Het idiote plan van het Waterschap Rijn en IJssel om windmolens te plaatsen tussen Doetinchem en Etten, nabij meer dan 100 gezinnen*, is afgeblazen.

Omdat er in 2020 alsnog de dreiging kan onstaan voor windmolens, en omdat ook andere partijen deze locatie kunnen spotten om molens te plaatsen blijven wij waakzaam. Zeer waakzaam. Om alles dat hoger kan worden dan een gemiddelde boom al neer te halen, voordat het gebouwd kan worden.

Op 2 juni 2017 schrijft de Gelderlander dat ook het Waterschap deelgenoot is van een grootschalig zonne-energieproject in de Gemeente Oude IJsselstreek. Het doet ons goed dit te lezen. Zonne-energie, waterkracht en biovergisting was ook ons voorstel als alternatief voor windmolens.

Wat jammer is, is lijdzaam te moeten toezien hoe het gewonnen gas uit de biovergister op de Pol afgefakkeld wordt. Gewoon verbranden zonder er iets nuttigs mee te doen. Dat moet in de huidige tijd anders kunnen. We gaan er van uit dat het Waterschap zich ook hier snel van haar goede kant laat zien. (En dat doen ze inmiddels)

(Update februari 2018: Er wordt weer met enige regelmaat afgefakkeld…… en in mei 2019 nog steeds: foto’s zijn beschikbaar. )

Nu lijkt het erop dat de vlampijp voor het affakkelen hoger/wijder is gemaakt… De vlam is zo niet meer zo goed zien. Maar in de avondschemering is er geen twijfel mogelijk.

*) meer dan 100 gezinnen leven binnen de 500 meter zone om de beoogde molenlocatie’s.

 

Hoe nu verder?

Het is “gemakkelijk” om andermans plannen of ideeën de grond in te boren zonder zelf met alternatieven te komen. Naast windmolens zijn zonneweiden, geothermie en biovergisting ook serieuze manieren om aan groene energie te komen. Windenergie op zee heeft de voorkeur.

Windenergie op land is niet onmogelijk. Maar daarvoor moet eerst iets veranderen:

Om meer molens op land te kunnen plaatsen wil de politiek graag draagvlak creëeren.

Uit ervaring mogen we stellen dat draagvlak creëeren voor tegenstanders voelt als zoete broodjes en leugens. Dat werkt al niet meer. Het internet staat vol met dit soort onmissies. Stille molens die toch overlast blijken te veroorzaken. Niemand gelooft de millieumaffia* nog.

En planschade? Maximaal 3% zegt het RijksOverheid rapport uit 2012. Een makelaar zegt 20 tot 25%. Het RijksOverheid rapport blijkt gemaakt te zijn door Bosch & van Rijn uit Utrecht. De slager keurt z’n eigen vlees….. Onbetrouwbaar. Zeker in de ogen van tegenstanders.

 Download hier het bovenstaande rapport.

En het parkfonds? Dat is geld dat naar het dorp vloeit en de direct omwonenden (de tegenstanders) met de overlast laten zitten. (Zet die molen dan maar op het dorpsplein.)

Alle potentieel omwonenden wordt inspraak belooft. Maar zodra inspraak tegenspraak blijkt te zijn, blijft er niets meer van over.

Draagvlak creëeren werkt niet meer. Helaas.

Het probleem zal bij de bron aangepakt moeten worden. En dat is weerstand voorkomen.

Eénmaal ontstane weerstand bereid zich als een olievlek uit. Het begint met een klein stipje, en in no-time heb je hele dorpen en buurstschappen tegen je. Daarom is het beter te zorgen dat die eerste weerstand niet ontstaat. Dan komen we veel beter tot acceptatie en omarming.

Uit ervaring weten we dat de weerstand tegen molens nabij de molenlocatie’s het grootst is. Na 800 meter neemt die al snel af. (bron: het draagvlakonderzoek op deze site)

Door de 400 meter norm (minimale afstand molen-woning) op te rekken naar 1.000 meter (gelijk aan de rest van Europa**) vervalt de meeste weerstand. Het kost een paar potentiële molenlocatie’s, maar brengt heel veel mogelijkheden. Laten we daar maar eens goed over na denken. 

Wethouder Duurzaamheid Frans Langeveld (Groen Links) uit Doetinchem stelt in de Gelderlander van 22 juli 2017 voor om wetten en regels aan te passen om juist meer mogelijk maken. Hij wil molens laten bouwen zonder eerst het bestemmingsplan aan te hoeven passen. Dat ruikt fout, héél fout. Dit veroorzaakt alleen een veel harder en venijniger verzet. Niet doen!

*) Millieumaffia is de verzamelnaam voor alle mensen die geld willen verdienen aan de energietransitie. Ook de goed willende mens die door haar gedrevenheid het belang van anderen (die overlast gaan ervaren door molens) uit het oog verliest hoort in de ogen van tegenstanders tot de millieumaffia.

**) Molens maken in onze omliggende landen evenveel geluid en veroorzaken er evenveel overlast als in Nederland. Onze omringende landen erkennen deze overlast en hebben daarom een voldoende ruime onbewoonde zone rond molens. Niet voor niets. Waarom heeft Nederland dan nog een achterhaalde norm? Terwijl ons land bijna altijd voorop wil gaan.