Draagvlak

Geïnspireerd door bestaande draagvlakonderzoeken hebben wij een eigen onderzoek opgezet. Het waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) heeft in eerdere communicatie de bewoners van de 1.000 metercirkel als “belangrijk” aangemerkt. Alleen zij zijn door het WRIJ geïnformeerd. Andere geïnteresseerden moesten het maar uit de media vernemen. Deze “belangrijke” groep hebben wij begin september benaderd met een vragenlijst. Ongeveer een week later zijn de lijsten weer opgehaald.

Slotconclusie uit het draagvlakonderzoek: 

  • Er zijn nauwelijks inspraakmogelijkheden geweest.
  • Er is geen draagvlak voor het plaatsen van windmolens op waterzuivering de Pol.
  • De belanghebbenden zijn zeer strijdbaar in het voorkomen van plaatsing.

Download hier het hele verslag draagvlakonderzoek.cover