Omgevingsfoto’s

Onderstaand een aantal fotomontages , de “vage ideeën” van het Waterschap in beeld gebracht. We hebben bewust met een “standaard” objectief gefotografeerd, vanaf ooghoogte om het landschap zo realistisch mogelijk weer te geven. Met wiskundige hulp is nauwkeurig de hoogte van de molen bepaald, die op de kleinste afstand zou kunnen komen. Het is een willekeurige molen. De hoogte  van de molens op de foto’s is 170 meter. (tiphoogte)  De overige drie molens zijn er steeds “op gevoel” achter geplaatst. Het grijze vlak is er boven geplaatst omdat de molens er ander in de hoogte niet op zouden passen.

De foto’s mogen vrij gebruikt worden om plaatsing van windmolens te voorkomen. Dus; Waterschap Rijn en IJssel, Arcadis, Bosch & van Rijn en gelijk gestemden: Helaas, niet voor jullie.

Onlangs heeft het Waterschap het stuk nieuwe natuur opengesteld. Van landbouwgrond tot nieuwe natuur. Een prachtig stuk wandelgebied dat nu, direct na opening, al weer een bouwput dreigt te worden. Windmolenplannen! Hieronder eerst eenaantal foto’s van die nieuwe natuur met daarin montages van de mogelijke plannen. Een visualisatie.

Helemaal onderaan een vergelijkingsfoto hoogte Tennetmast ten opzichte van een windmolen.

Kijk ook op de pagina visuals hoe het waterschap en Bosch & van Rijn de burger tracht te misleiden…..

En de montages uit de omgeving:
ettenseweg gaanderen huitink toekomstweg etten etten-uit ijsboerderij bij-coencornelissenKijk eens op de pagina visuals hoe men de burger tracht te misleiden…..