Reactie op Media

Op 20 februari in het Parool, hoe naïef kan een schrijver/verslaggever oordelen….. Onder het knipsel de reactie welk wij ingezonden hebben.

Doetinchem 21 februari 2021

Geachte heer Kuiken, beste Evert,

Met enige verbazing heb ik uw artikel op Topics.nl uit het Parool van 20 februari gelezen over uw oproep om overleg te plegen over windturbines, in plaats van verzet.

Goed om te weten en te onthouden tijdens het lezen van onderstaand: ik ben niet per definitie tegen het plaatsen van windturbines op land.

De meest belangrijke vraag welk onder uw oproep schuilgaat is waarom er verzet ontstaat. Nu weten we allemaal dat verandering vaak weerstand geeft, maar er is meer aan de hand.

De eerste fout is begaan bij de samenstelling van de klimaattafel van dhr. Ed Nijpels. De windturbinecritici en voorstanders van kernenergie zijn geweigerd aan dit overleg. Aan tafel zaten dus alleen gelijkgestemden, de één uit milieuoogpunt, de ander voor commercieel gewin. Het gesloten akkoord is dus absoluut niet democratisch tot stand gekomen doordat andersdenkenden uitgesloten van overleg waren. Dit heeft heel veel kwaad bloed gezet waar windturbinevoorstanders nu tegenaan lopen. Ze lopen tegen hun zelfgebouwde muur op. Ook nu weer bij het overleg van dhr. Brenninkmeijer zijn Nederwind en DEI, geweigerd bij het overleg. Dezelfde fout wordt wederom gemaakt. Denkt u dat windturbinecritici zich zo ook maar enigszins gehoord gaan voelen? Dit wakkert het verzet enkel aan.

In uw pleidooi verwijt u windturbineverzetsgroepen gemanipuleerd beeldmateriaal te verspreiden. De eerste groep die zich hieraan schuldig maakt zijn de bedrijven als Bosch & van Rijn, Pondera, Pure Energie, et cetera. De beelden van toekomstige landschappen zijn bijna altijd gemaakt op een basis van Google Streetview. Dit zijn extreme groothoekopnamen, hierdoor is de voorgrond overdreven groot, de achtergrond overdreven klein. Door in de Google Streetview historie terug te gaan naar oude opnamen wordt een grijze bewolkte opname uitgezocht. Hierdoor vallen de lichtgrijze te kleine windturbines nog minder op. Dat is pas een bedriegende manipulatie. Op http://www.geenwindmolenshier.nl/visuals/ vindt u een gedetailleerde omschrijving van dit bedrog.

Dan het overleg. In mijn eerste punt heb ik al aangegeven dat de Nederlandse verduurzamingsafspraken niet democratisch en met open overleg tot stand zijn gekomen. Windturbinecritici zullen deze daarom ook niet respecteren. Begrijpelijk. De RES-Achterhoek heeft op 14 oktober 2020 een online bewoners-dialoogmeeting gehouden. Eén grote reclamepraat voor de RES-doelstellingen. Men kon vragen insturen. Deze werden zeer beperkt getoond en besproken. Alleen als het de RES uitkwam. Gefundeerde kritiek werd genegeerd. Dat heb ik duidelijk kenbaar gemaakt. Op 10 en 11 februari nieuwe online-bewoners-dialoogmeetings. Nu waren de bezoekers aan het woord, de mensen van de RES traden op als gespreksleider zonder ook maar een mening te geven, laat staan een discussie aangaan. Dus wéér geen dialoog. Ook dit geeft alleen en grotere afstand tussen voorstanders en critici van windturbines. Wie veroorzaakt en versterkt die tegenstelling nu?

Dan het Not In My backyard effect. Groenlinkse Amsterdamse windturbinevoorstanders zijn binnen een paar dagen tegenstanders geworden. Daar moeten we over nadenken waarom. In principe is bijna iedereen voorstander van een goed leefmilieu voor mens en dier. Als er vijftien kilometer verderop een windturbinepark wordt gepland vindt men dat over het algemeen een goede zaak. Echter, wanneer dat park naast de deur wordt gepland gaat men zich verdiepen in de voor- en tegens. Dan blijken er veel meer tegens te zijn, dan wanneer dat park vijftien kilometer verderop komt. Klopt, dat is Nimby-gedrag. Maar zegt dat iets over de mens, of over de regels die aan de foute klimaattafel van dhr. Nijpels afgesproken zijn? Ik heb een draagvlakonderzoek ogen begeleiden (http://www.geenwindmolenshier.nl/draagvlak/) We hebben destijds de formulieren gemerkt naar afstand van turbinelocatie tot de invuller. Het blijkt dat op 750 meter afstand de weerstand tegen windturbines al beduidend minder is. Dit pleit ervoor om de minimale afstand van turbine tot eerste woning te vergroten tot bijvoorbeeld tienmaal de ashoogte, of nog liever tien maal de tiphoogte. Windturbineverzet is als een olievervuiling. Eén heel klein druppeltje (hij die de buurt oproept tot verzet) kan en zeer grote oppervlakte (hele dorpen) vervuilen. Dat druppeltje woont bijna altijd heel dicht bij de voorgenomen windturbinelocatie. Laten we er nu gewoon voor zorgen dat dat druppeltje niet valt.

Ik hoor de gisteravond op televisie een kind tegen zijn moeder zeggen dat hij geen afspraken meer met haar wil maken, hij trekt toch altijd aan het kortste eind. Dat geeft het gevoel van de nabij omwonenden van een geplande windturbinelocatie mooi weer. Je mag meepraten, maar de beslissing hebben wij (de overheden) al genomen. Oei, het verzet wordt weer venijniger….

Zet ze maar op zee… Milieuorganisaties, vissers en misschien defensie vinden dat Nimby-gedrag. Die energie is voor op het land, dan hoeven die turbines toch niet op zee? Precies hetzelfde is dat de Randstad roept dat er in het Noorden en oosten van het land plek genoeg is voor windturbines. In het Oosten vinden wij dat Nimby-gedrag. Kan nog even doorgaan, de meeste mensen wonen in de dorpen en steden. Windturbines plannen ze in het buitengebied, terwijl de meeste energie verbruikt wordt in die dorpen en steden. Hoe denkt u dat de buitengebied bewoner daar tegenaan kijkt? Goed geraden, ook bij noemt de dorp- en stadsbewoner Nimby. Want op het dorpsplein en in het stadspark verreizen geen windturbines. De buitengebied bewoner komt in verzet tegen de voorgenomen windturbines en wordt door de rest uitgemaakt voor Nimby. Hoe raar kan het lopen.

Dat alternatieven duurder zijn maakt eigenlijk niet uit. Niemand haalt momenteel het mega-rendement dat windturbine-exploitanten halen. Is dat dan niet verschrikkelijk overgewaardeerd om de doelstellingen van dat foute overleg van die tafel met dhr. Nijpels te halen? Over de rug van onze eigen mensen?

En tot slot, voordat u harde beweringen over gezondheidsrapporten en afstanden in het buitenland doet, verdiep u eerst goed in die materie. Dat bespaart uitspraken welke juist het verzet en de weerstand aanjagen.

Ik vind dat wij het, als innovatief kennislandje het beter moeten doen dan waar wij nu mee bezig zijn. Voor het milieu, de flora en fauna, maar vooropgesteld onze eigen burgers.

C.J.H. Heveling

info@geenwindmolenshier.nl

En dan beweert Evert Kuiken dat de afstandsnormen in Europa gelijk zijn:

En Duitsland wil zelfs naar een 1.000 meter afstandsnorm: https://nos.nl/artikel/2313903-tegenwind-voor-duitse-molens-duurzame-energiesector-in-crisis.html#:~:text=Volgens%20dat%20plan%20mogen%20windmolens,gebouwd%20tot%20veertig%20procent%20kleiner.
What do you want to do ?

New mail