Visuals

Ieder dubbeltje heeft een keerzijde…..

Met verbazing hebben we het artikel op NOS gelezen waarbij windturbine-verzetsgroepen wordt verweten onrealistische montages van windturbines in het landschap te verspreiden. Niet de verzetsgroepen, maar juist de overheden en de bedrijven die daarvoor werken maken zich er schuldig aan. Onderstaand kun je lezen hoe Bureau Bosch & van Rijn met hulp van de perspectivische vertekening van Google Streetview windturbines veel te klein in het landschap plaatst. Ze gaan zelf nog terug naar oude opnamen van Streetview om een grijze dag te zoeken, dan vallen de windturbines nog minder op in de montages……

Ook de dagbladen….

Niet alleen Bosch & van Rijn maakt zich schuldig aan het bewust verkeerd voorlichten van de burgers, ook dagblad de Gelderlander liegt haar lezers voor. Onderstaand een meermalen geplaatste illustratie met daarop de verhouding tussen de hoogte van verschillende gebouwen en een windturbine. Bij de windturbine staat de hoogte 200 meter genoemd. Meten we hem na in vergelijk met de Tennetmast, dan had bij de windturbine een hoogte van 187 moeten staan. En dat beeld zou nog sterker kunnen zijn, de meeste Tennetmasten zijn hoger dan 60 meter. In onderstaande illustratie heb ik er een windturbine van 240 meter tiphoogte in gemonteerd. Zo fout worden wij voorgelicht.

Tijdens de voorlichtingsavonden op 25 mei en 2 juni 2016 toonde Geert Bosch van bureau Bosch & van Rijn visuals (fotomontages) hoe het landschap er uit zou kunnen gaan zien.

Deze waren gebaseerd op opnamen van Google Streetview. Streetview opnamen zijn allemaal extreme groothoekopnamen. Hierbij wordt alles dat dichtbij is overdreven groot weergegeven, alles dat veraf is overdreven klein. U begrijpt het, de ingemonteerde molens staan er veel te klein in. Geen enkele verhouding tot realisme.

Onderstaand twee voorbeelden, de een van de site van het waterschap, de ander van de site van Bosch & van Rijn. Daarbij vanaf zo goed als dezelfde plaats nieuw opgenomen foto’s. Foto’s opgenomen met het standaard 50mm objectief op fullframe. Fotografen weten dat dit het gezichtsveld van de mens het best weergeeft. Hierin hebben we de molens opnieuw, in de juiste verhouding, ingemonteerd.

Van de site van het waterschap, locatie Gaanderenseweg ter hoogte van de Nieuwe Sluisweg:

En opnieuw. Het karige boompje is inmiddels flink gegroeid.

Van de site van Bosch & van Rijn. Locatie Ettenseweg ter hoogte van Vleesboerderij Dieker:

En opnieuw, 10 meter naar rechts gaan staan om dat ik anders tussen de molenlocatie’s door zou fotograferen….

We hebben hier Geert Bosch op 25 mei 2016 duidelijk over aangesproken. Hij had geen weerwoord. Tot mijn grote verbazing geeft hij op zijn eigen site met trots een weergave van de virtual reality techniek. Met een ‘bril’ rondkijken in de toekomst. Weer heeft hij Google Streetview beelden als basis gebruikt. Iedere argeloze aanschouwer wordt alsnog volkomen misleid.

Al bij meerder nieuwe projecten heeft Bosch & van Rijn dezelfde foute fotomontages laten zien. Hij lijkt niet van plan zijn leven te beteren….

Het overmaken van visualisaties

We weten inmiddels allemaal dat de bedrijven die windturbines op land willen (laten) plaatsen ons zeer vertekende visualisaties laten zien. Ze durven geen waarheidsgetrouw beeld van het landschap te laten zien. Bang voor de oprechte weerstand.

Praktijk:

Door gebruik te maken van Google Streetview hebben ze de beschikking over landschapsfoto’s zonder zelf het veld in te hoeven. Streetview opnamen zijn zonder uitzondering met sterke groothoeklenzen gemaakt. Groothoekopnamen kenmerken zich door het overdreven groot weergeven van alles dat kort bij de camers staat, en alles dat verder van de camera verwijdert is juist te klein weer te geven. De horizon lijkt zo altijd verder weg. En daar maakt men misbruik van. Door in deze opnamen windturbines te monteren lijken ze per definitie klein en ver weg. En door ze heel iets te klein in te monteren (niemand meet het na…) vallen ze helemaal niet meer op.

In Google Streetview kun je ook opnamen uit de history ophalen. Door een oudere opname te gebruiken welk met grijs bewolkt weer gemaakt is vallen de grijze windturbines al helemaal niet meer op. Ook maakt men soms gebruik van ‘eigen’ opnamen. Helaas heb ik hiervoor nog nooit anders dan groothoekopnamen gezien.

Het weerwoord/beeld:

Zodra de visualisatie’s van de initiator beschikbaar zijn zoeken we op Google de exacte opnamelocatie’s op. De opnamen maken we zelf opnieuw. Bij voorkeur met een strak blauwe lucht, het zonnetje in onze rug. Ook opletten dat er geen nevel of mist op onze foto’s komt. Wij willen juist heldere foto’s met mooi weer.

Twee lange stokken (bijvoorbeeld vishengels) met een rode lap eraan plaatsen we links en rechts van de windturbinelocatie. De afstand van stok tot stok is gelijk aan de verwachte windturbinehoogte (tiphoogte).  De opnamen maken we vanaf ooghoogte. Probeer herkenbare objecten zoals een boom, verkeersbord en dergelijk in beeld te houden voor de herkenbaarheid van de locatie.

Kunnen we vanaf de opnamelocatie de vlaggen niet zien, maken we op een andere locatie op exact dezelfde opnameafstand deze opname alsnog.

Met een fullframe camera: 50 mm objectief of 50 mm stand gebruiken.

Met een Nikon aps-C camara de 33 mm stand van het objectief gebruiken. (crop 1,5)

Met een Canon aps-C camera de 31 mm stand van het objectief gebruiken. (crop 1,6)

Het 50 mm objectief op fullframe (het klassieke standaard objectief) geeft de meest realistische weergave van het menselijk gezichtsveld. De groothoekvertekening is hierbij afwezig.

We halen een foto van een windturbine van internet, of hebben er zelf een gemaakt. In Photoshop maken we deze vrijstaand. Daarna roteren we hem tot een liggende windturbine. Deze plakken we in een nieuwe laag op de landschapsfoto. Dan kunnen we hem schalen totdat hij precies tussen de vlaggen past. Dan weer rechtop roteren en op de juiste plaats zetten. De vlaggen wegretoucheren. De windturbine staat nu op de juiste plaats in de juiste verhouding in een realistisch landschap. Indien de windturbine er aan de bovenzijde van de foto niet op past, kunnen we daar het canvas van de foto groter maken, gevuld met donker grijs.

Door nu beide foto’s bij elkaar te presenteren kunnen we laten zien hoe men de burger voor probeert te liegen.

Succes!