Waarom tegen?

Logisch, dat is uw eerste reactie. Lees verder.

Het Waterschap Rijn en IJssel wil zelf energie voorzienend worden, op duurzame wijze.

Prima, een nobel streven, waar wij als omgevingsbewoners (buren) helemaal achter staan. 

Op welke wijze wil het Waterschap haar doelstelling vorm geven?

En daar zijn we het nou niet met elkaar over eens. Het Waterschap kiest hier voor de enige duurzame vorm die overlast geeft voor de weide omgeving.

Waarom wil het Waterschap dan toch windturbines? 

Daar zijn twee redenen voor. Allereerst de mega-hoge subsidies welke met windmolens binnen te halen zijn. Als tweede het strelen van eigen imago. Windturbines zijn van ver te zien. ” Kijk ons eens goed bezig zijn, dat zijn onze windmolens”. De andere duurzame energievormen zijn minder zichtbaar. 

Waarom wil de buurt geen windturbines?

Windturbines veroorzaken overlast; geluid, licht- en schaduwflikkeringen, horizonvervuiling, sterfte van vogels en vleermuizen, aantasting van de ecologische verbindingszones en waardevermindering van het onroerend goed in de weide omgeving. Dat zijn er zo een paar om op te noemen. 

Klinkt dat niet erg naar “Niet in mijn achtertuin”?

Als het alleen horizonvervuiling zou zijn, dan zouden we als buurt de molens een warm welkom heten. Omwille van een goed milieu wordt hier het leefmilieu van de omgeving stuk gemaakt. En dat terwijl er alternatieven zijn.

Welke alternatieven zijn er voor het Waterschap?

Allereerst de duurzame energievormen die direct met het werkgebied van het Waterschap te maken hebben; waterkracht en biovergisting van het aangeboden rioolwater. Ook kunnen ze gebruik maken van zonne-energie. En dan laat ik het participeren in grootschalige projecten elders nog buiten beschouwing.

Welke gevolgen merk ik als inwoner van Gaanderen, Terborg, Etten of Oosselt of de Wrange?

Ook deze plaatsen ondervinden hinder van het geluid van windturbines. Bij windstilte op de grond waait het op 100 meter hoogte meestal nog behoorlijk. En dan draagt het molengeluid tot 2.500 meter ver. 

Worden windturbines dan niet stiller door nieuwe ontwikkelingen?

Recent heeft Siemens een rapport gepubliceert over de toepassing van structuren voor de rotorbladen, afgekeken van de vleugels van de uil. In hetzelfde rapport schrijven ze hoeveel extra vermogen  de molen kan krijgen binnen die nieuwe geluidsruimte. Molens worden dus niet stiller, maar krijgen een hoger vermogen. 

Er zijn toch normen voor afstanden tot woningen en normen voor geluid- en lichtoverlast?

Dat klopt. De afstandsnorm stamt nog uit de tijd dat molens amper boven de boomkruinen uit kwamen. Nu worden ze vier tot vijf maal zo hoog. De Nederlandse norm is de kleinste van heel Europa. De geluidsnorm is in 2014 zelfs nog verruimd. Dit om meer windturbines in Nederland mogelijk te maken. Achterhaalde normen dus. 

Wat kan ik tegen de plaatsing van windturbines doen, om zo het Waterschap te bewegen om voor alternatieven te kiezen?

Tomaten gooien heeft geen nut. Protestmarsen en spandoeken ook niet. Daar is het Waterschap te arrogant voor. Wel is er iets te bereiken door alle dorps- en wijkraden hierop aan te spreken. Alle wethouders en raadsleden die u kent aan te spreken. Kortom, laat uw stem horen. En denk niet “dat doet een ander wel”, want dan doet niemand het. 

De buurtbewoners van de Gaanderenseweg en omstreken.